Autorefraktometr

Automatický přístroj k měření refrakční vady oka. Patří mezi základní vybavení optometristy. Je-li spojen i s možností měření poloměru křivosti rohovky nazýváme ho autokeratorefraktometr. Refraktometrem nazýváme přístroj na měření refrakce oka pouze v oční optice. Častěji nazýváme refraktometrem přístroj na měření indexu lomu látky (např. Abbeho refraktometr). Využíváme přitom zákona totálního odrazu při šíření světla z opticky hustšího prostředí (tzn. s vyšším indexem lomu) do opticky řidšího prostředí (s nižším indexem lomu). V optické hantýrce se refraktometru říká též refraktor. Refraktor je však dalekohled, který má optickou soustavu objektivu složenou z čoček (na rozdíl od zrcadlového dalekohledu, který nazýváme též reflektor).

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)