Glaukom (zelený zákal)

Onemocnění, při kterém dochází k (nejčastěji postupnému) poškozování zrakového nervu. Hovoříme též o glaukomové neuropatii (neuropatie je obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu). Zrakový nerv je tvořen nervovými vlákny, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku. Obvyklou příčinou glaukomu je zvýšení nitroočního tlaku. Nervová vlákna postupně odumírají, což se projeví změnami v zorném poli. Nejdříve dochází k poruše periferního vidění a později i ke zhoršení centrální zrakové ostrosti. Nízký nitrooční tlak glaukomové poškození nevylučuje! Rozlišujeme primární glaukom, který není způsoben následkem nějaké jiné nemoci a sekundární glaukom, který je způsoben následkem nějaké jiné nemoci, úrazu nebo vedlejším účinkem medikamentu.

Nitrooční hypertenze nazýváme nitrooční tlak nad 21 mm Hg. Nemusí zde být přítomny ostatní známky glaukomu, ale roste pravděpodobnost jeho vzniku. V závislosti na příčině vzniku rozlišujeme glaukom s otevřeným komorovým úhlem a glaukom s uzavřeným komorovým úhlem.

Glaukom s otevřeným komorovým úhlem nazýváme vzhledem k dlouhodobému průběhu nemoci též chronický. Je to záludné onemocnění, které může po dlouhou dobu může být bez subjektivních příznaků a bez léčby může způsobit těžkou poruchu zraku.

Glaukom s uzavřeným komorovým úhlem nazýváme též akutní. Je to daleko vzácnější onemocnění, při kterém dochází k náhlému vzrůstu nitroočního tlaku, a to v důsledku zhoršení odtoku nitrooční tekutiny (duhovka dolehne na rohovku a dojde k uzavření přední komory oka), vidění se prudce zhorší, pacient navíc často trpí nevolností a zvrací. Pokud není včas zahájená léčba, může se vážně poškodit zrak.

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)