Myopia (myopie, krátkozrakost)

Chyba optického systému oka, při které se nepoměr mezi refrakčním systémem a délkou oka projeví tak, že paprsky z nekonečna se protínají před sítnici. Neboli oko je „dlouhé“. Korekce se provádí zápornými brýlovými skly nedo kontaktními čočkami. Krátkozrakost můžeme rozdělit na lehkou (do -3,00D = myopia simplex), střední (do – 6,00D = myopia modica) a těžkou (nad -6,00D = myopia gravis). Příčinou myopie bývá často dědičnost, ale i práce při špatném osvětlení. Může vzniknout i při některých onemocněních, například při cukrovce.

O progresivní myopii hovoříme, pokud se oko prodlužuje dál i po 20 roce a dochází v důsledku vysoké myopie k degenerativním změnám na sítnici, cévnatce a sklivci.

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)