Okohybné svaly

Na obrázku je pohled shora do pravé orbity po odstranění jejího stropu. Vidíme šest okohybných svalů, z nichž jsou čtyři přímé a dva šikmé. 1 je horní přímý sval (musculus rectus superior), 2 je vnitřní přímý sval (m. rectus nasalis nebo medialis), 3 je zevní přímý sval (m. rectus temporalis n. lateralis), 4 je dolní dolní sval (m. rectus inferior), 5 je horní šikmý sval (m. obliquus superior), 6 je dolní šikmý sval (m. obliquus inferior). Všech 6 svalů patří mezi očnicové svaly, mezi které paří ještě zvedač horního víčka (není na obrázku). S výjimkou šikmého dolního svalu všechny očnicové svaly začínají ve vazivovém kroužku 8. Horní šikmý sval prochází kladkou (trochlea) 7.

Jestliže jsou oční svaly a jejich nervové řízení vyvinuty správně a při pohledu do dálky jsou oční osy rovnoběžné, hovoříme o ortoforii. Není-li tomu tak vzniká heteroforie. Jestliže ani zvýšeným nervově svalovým úsilím nelze oční osy při pohledu do dálky udržet rovnoběžné jedná se o heterotropii neboli o strabismus (šilhání).

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)