Osmolalita kontaktní čočky

Kontaktní čočka na oku je z přední a zadní části pokryta slzným filmem a obsahuje určité množství vody, které je vyměňováno se slzným filmem při nošení. Osmolalita slzného filmu je přibližně 300 osmol/kg a roste s věkem.

Stahl a jeho kolektiv nedávno navrhli definovat nový pojem, a to osmolalitu kontaktní čočky pomocí osmolality roztoku slzného filmu před čočkou a roztoku za čočkou. Ukazuje se, že změna jimi definované osmolality kontaktní čočky při nošení určité kontaktní čočky by mohla být jedním ze základních ukazatelů komfortu při nošení kontaktních čoček.

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)