Pohyby očí a kontaktní čočky

Kontaktní čočka má oproti brýlím tu výhodu, že se pohybuje spolu s okem a proto se neprojevuje u této korekce astigmatismus šikmých svazků. Pohyby očí můžeme rozdělit na pomalé a rychlé. Pomalé pohyby můžeme ovládat vůli, rychlé pohyby jsou mimovolní. Pohyby oka zajišťuje 6 okohybných svalů.

Při vyšetřování svalové rovnováhy nás zajímají i pohyby jednoho oka. Tyto pohyby nazýváme abdukce (směrem ven, temporálně), addukce (směrem dovnitř, nasálně), elevace (směrem vzhůru), deprese (dolů), intorze (rotace horního okraje oka dovnitř, směrem nasálním) a extorze (rotace horního okraje oka ven, směrem temporálním).

Pohyby obou očí stejným směrem nazýváme verze. Protisměrné pohyby obou očí nazýváme vergence (konvergence je souměrné sbíhání os obou bulbů při změně pohledu ze vzdálenějšího na bod bližší, divergence je rozbíhání os bulbů při změně pohledu z bližšího budu na bod vzdálenější). Vergenční pohyby jsou spojeny s akomodací nitrooční čočky. Viz též heslo akomodační konvergence. Pojem vergence má však v oční optice dvojí význam (viz heslo vergence).

Velmi rychlé mimovolní sakadické pohyby provádí oko při prohlížení předmětu (například čtení řádky) nebo při přesunu z jednoho předmětu na druhý. Rychlý mimovolní pohyb je i nežádoucí nystagmus a třes očí.

Rychlými pohyby očí je charakterizovaná i jedna fáze spánku, kterou nazýváme REM fází (REM znamená Rapid Eyes Movement).

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)