Oko

Oko se skládá ze 3 vrstev: zevní, střední a vnitřní (viz pravý obrázek). Na obrázku vlevo je horizontální řez pravým okem. Zevní vrstvu tvoří rohovka (cornea) 1 a bělima (sclera – sklera) 2. Střední vrstvu kterou nazýváme živnatka (evea), tvoří cévnatka (chorioidea) 3, řasnaté těleso (corpus ciliare) 4 a duhovka (iris) 5. Otvor v duhovce se nazývá zornice (pupila), hovorově též panenka. Vnitřní vrstvu tvoří sítnice (retina) 6. Místo nejostřejšího vidění na sítnici nazýváme žlutá skvrna (macula) 7, nervová vlákna jdoucí od jednotlivých fotoreceptorů se sbíhají v místě zvaném slepá skvrna (papila očního nervu) 8, oční nerv 9 pak vede signál zrakovou dráhou do mozku. Nitroční čočka 10 je zavěšena na vláknech (fibrae zonulare) 11.

Paprsek prochází postupně přes rohovku do přední komory oka 12 přes nitroční čočku a sklivec 14 na sítnici. Mezi duhovkou a sklivcem je zadní komora 13. Na obrázku vidíme i jeden (15) ze šesti okohybných svalů.

Rozlišujeme mezi optickou osou 16 a zrakovou osou 17.

Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
0 (0 Recenzí)